Disclaimer

Prinse afdekmaterialen besteedt veel aandacht aan de informatie op deze website, maar de mogelijkheid bestaat dat informatie op deze site onvolledig of onjuist is. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.
 
Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie, en kunnen afwijken van de productbeschrijving. 

De informatie op de site wordt regelmatig gecontroleerd en/of aangepast. Prinse afdekmaterialen heeft het recht om per direct en zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
 
De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Prinse afdekmaterialen. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Prinse afdekmaterialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden, in welke vorm dan ook. 

De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van Prinse afdekmaterialen. Prinse afdekmaterialen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites. 

Eventuele persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens verstrekt. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven.
 
Prinse afdekmaterialen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op www.afdekmaterialen.nl  verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op www.afdekmaterialen.nl  beschikbare informatie. Prinse afdekmaterialen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan de computer of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan www.afdekmaterialen.nl