Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Prinse afdekmaterialen.

Prinse afdekmaterialen, Beukenlaan 66, 1676GV te Twisk.
Telefoonnummer: +31(0)227 541723, E-mail: info@afdekmaterialen.nl
KvK 37134273, BTW nummer: NL146366931B01.

Algemeen
1. Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld.

Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Verzendkosten
1. Voor verzending van onze producten brengt Prinse afdekmaterialen kosten in rekening.
2. De hoogte van de verzendkosten bedragen € 5,95 voor verzending binnen Nederland en voor verzending buiten Nederland (binnen europa) bedragen de verzendkosten € 14,95 tot 30 kilogram.
3. Afhankelijk van de afmetingen van het artikel, verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket.
4. Het is niet mogelijk achteraf meer artikelen aan uw bestelling toe te voegen.
5. Wij versturen onze pakketten hoofdzakelijk met TNT, DHL en DPD. Ook wordt GLS af en toe door ons ingezet.

Betaling
1. U kunt betalen via iDEAL of d.m.v. een bankoverschrijving. Betalingen met iDEAL staan direct op onze rekening en zullen daardoor sneller worden verzonden.
2. Een betaling via een normale bankoverschrijving dient binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.
3. Voor onze Belgische klanten hebben wij de betaalmethode MisterCash en onze Duitse klanten kunnen betalen met Sofortbanking.

Levering
1. Wij streven er naar alle artikelen indien voorradig tussen de 1-3 werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde betaling bij u aan te bieden.
2. Artikelen die wij binnen de EU betrekken en niet op voorraad blijken te zijn, hebben een levertijd van maximaal 10 werkdagen. Voor artikelen buiten de EU gelden andere levertijden.
3. Als u aangeeft dat er spoed is bij een bestelling kunnen wij kijken hoe wij u kunnen helpen om de levering te versnellen.
4. Prinse afdekmaterialen is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies en/of beschadiging van de bestelling door TNT, DHL, DPD of GLS pakketpost.
5. Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Prinse afdekmaterialen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Van tevoren zal via een e-mail aan u duidelijk worden gemaakt dat er een vervangend artikel geleverd kan worden. U kunt dan nog aangeven of u het product wenst te ontvangen of dat u afziet van de overeenkomst.

Garantie   
1. Alle producten die in het assortiment van Prinse afdekmaterialen zijn opgenomen voldoen aan de eisen waarvoor het moet worden gebruikt. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Prinse afdekmaterialen raadt u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken onjuistheden binnen bekwame tijd te melden, doch binnen 30 dagen. Prinse afdekmaterialen geeft garantie op productiefouten van maar liefst 30 dagen na aankoopdatum. Onder een productiefout verstaat men een fout die tijdens de productie is gemaakt, waardoor het artikel niet datgene doet, wat het moet doen. Uitgesloten zijn beschadigingen als gevolg van het doorsturen of zelf transporteren van producten.
2. Indien u aanspraak wilt maken op garantie, is het van belang Prinse afdekmaterialen een e-mail te sturen met daarin uw factuurnummer, naam en adres. Daarnaast omschrijft u zeer nauwkeurig de reden voor het retourneren. Deze e-mail stuurt u naar info@afdekmaterialen.nl. Wij nemen daarna contact met u op of u recht heeft op garantie en hoe u het artikel voldoende gefrankeerd met TNT Post terug kunt sturen.
3. Bij garantie heeft u recht op een nieuw product.
4. Vanzelfsprekend brengen wij geen 2 keer verzendkosten in rekening.

Herroepingrecht 
1. Prinse afdekmaterialen doet er alles aan om u een mooi product te leveren. Bent u toch niet tevreden over (een deel van) uw bestelling, dan kunt u uw artikelen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst op uw eigen kosten retourneren.
2. Indien u wenst het product te retourneren, dient u het product ongebruikt met alle meegeleverde toebehoren  in de originele staat en verpakking aan Prinse afdekmaterialen te retourneren, dit samen met de bijgeleverde factuur of een kopie daarvan.
3. Retourneren is alleen mogelijk indien u hier voorafgaand via e-mail melding van heeft gemaakt aan Prinse afdekmaterialen, de reden van het retourneren is niet van belang. U krijgt een e-mail terug met de gegevens voor het retour zenden.
4. Na ontvangst van de retourzending zal Prinse afdekmaterialen het bedrag van uw bestelling binnen 30 werkdagen terugstorten op uw rekening.
5. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen eventuele kosten in rekening te brengen.
6. Indien u een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Prinse afdekmaterialen zorg dragen voor het verzenden van het juiste product.

Aansprakelijkheid
1. Prinse afdekmaterialen is niet aansprakelijk voor schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door ons geleverde producten. Prinse afdekmaterialen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel als immaterieel die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door Prinse afdekmaterialen verkochte producten.
2. De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Prinse afdekmaterialen kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Prinse afdekmaterialen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
3. Prinse afdekmaterialen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van buitengewone situaties.
4. Prinse afdekmaterialen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van de bestelling.

Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Prinse afdekmaterialen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, door u dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Prinse afdekmaterialen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar zou zijn.

Klachten/geschillen
1. Prinse afdekmaterialen streeft naar tevreden klanten. Mocht u desondanks een klacht hebben, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dit het liefst per e-mail naar info@afdekmaterialen.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Copyright
1. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Prinse afdekmaterialen.

Op overeenkomsten tussen Prinse afdekmaterialen en u als consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.