Klachtenafhandeling

Heeft u een klacht over een standaard product of een maatwerk product? Wij zullen uw klacht in behandeling nemen na ontvangst van het ingevulde klachtenformulier. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden

Voor het aanmelden van een klacht, print u het klachtenformulier uit en vult dit volledig in. Het klachtenformulier stuurt u vervolgens gescand naar info@afdekmaterialen.nl of in een voldoende gefrankeerde envelop naar het aangegeven adres. LET OP! Voor een juiste beoordeling van de klacht, willen wij u ook vragen eventueel een foto toe te zenden.

Voorwaarden voor aanmelden klacht:

  • Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na levering aan Prinse afdekmaterialen gemeld te worden.
  • Zichtbare gebreken aan geleverde producten waarbij de klant een bedrijf is, zullen binnen 7 dagen na levering aan Prinse afdekmaterialen te worden gemeld.
  • Klachten worden door Prinse afdekmaterialen binnen 30 dagen afgehandeld. Wanneer deze termijn niet haalbaar is, zal de klant op de hoogte worden gesteld.
  • Is de klacht gegrond, dan heeft Prinse afdekmaterialen het recht naar eigen keuze de betreffende producten te herstellen of te vervangen, dan wel het verschuldigde factuurbedrag te crediteren/restitueren exclusief transportkosten, nadat de producten door Prinse afdekmaterialen retour zijn ontvangen.
  • Prinse afdekmaterialen behoudt zich het recht eventueel bewijsmateriaal (foto) op te vragen om de klacht te kunnen beoordelen.

Uitgesloten van het in behandeling nemen van klachten zijn:

  • Accepteert de klant het pakket met daarin het product, terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek/beschadiging vertoont en dit niet tijdig bij Prinse afdekmaterialen wordt gemeld, dan is Prinse afdekmaterialen niet aansprakelijk voor deze beschadiging of dit gebrek.

Geschillencommissie thuiswinkelkeurmerk: naast dat u een klacht bij ons kunt neerleggen, kunt u ook een klacht indienen bij de geschillencommissie van www.thuiswinkelkeurmerk.info. Prinse afdekmaterialen neemt iedere klacht (groot of klein) altijd serieus, wij zijn van mening dat er een leerproces uit iedere feedback gehaald kan worden, positief of negatief.